Pfigaron
暢 遊 香 港
昂 船 洲

    昂 船 洲 , 係 一 個 既 親 切 又 陌 生 的 地 方 。 對 香 港 歷 史 有 認 識 的 人 都 知 道 , 昂 船 洲 是 隨 九 龍 半 島 ( 界 限 街 以 南 ) , 清 庭 根 據 《 北 京 條 約 》 一 併 割 讓 予 英 國 。 而 以 前 站 在 九 龍 西 岸 , 是 很 容 早 看 見 昂 船 洲 。 所 以 , 香 港 人 對 昂 船 洲 呢 個 名 字 不 會 陌 生 。 不 過 , 由 於 昂 船 洲 一 直 為 駐 港 海 軍 的 基 地 , 兼 且 昂 船 洲 為 維 港 中 的 島 , 相 信 以 前 上 過 岸 上 普 羅 百 姓 並 不 多 。

    90 年 代 , 隨 著 西 九 龍 填 海 工 程 開 展 , 昂 船 洲 的 北 岸 終 於 與 九 龍 連 在 一 起 , 從 以 , 可 以 循 陸 路 前 往 昂 船 洲 。 不 過 , 昂 船 洲 仍 劃 為 海 軍 基 地 , 正 常 情 況 之 下 難 以 拜 訪 。 與 島 東 北 相 連 的 新 填 地 為 污 水 處 理 廠 及 政 府 船 塢 , 也 不 是 遊 車 河 的 好 地 方 。 在 新 填 地 的 西 角 , 貨 櫃 碼 頭 南 路 的 盡 頭 , 卻 有 一 個 可 以 親 近 海 洋 的 好 地 方 。

地圖
如 何 前 往 ?
自 行 駕 駛 : 由 海 麗 邨 至 八 號 迴 旋 處 的 Google Map 駕 駛 路 線

由 海 麗 邨 出 發 , 沿 上 圖 紫 色 實 綫 及 虛 綫 ( 公 路 橋 下 )

昂船洲

↑ (1) 昂 船 路 , 一 邊 為 污 水 處 理 廠 , 另 一 邊 為 軍 營 練 靶 場

昂船洲

↑ (2) 青 沙 公 路 下 的 貨 櫃 碼 頭 路 南

昂船洲

↑ (3) 志 昂 路 , 為 軍 營 的 入 口 , 門 口 有 白 衫 海 軍 駐 守

昂船洲

↑ (4) 貨 櫃 碼 頭 一 帶 的 迴 旋 處 皆 有 編 號 , 呢 個 位 於 貨 櫃 碼 頭 路 南 及 志 昂 路 的 迴 旋 處 為 8 號

昂船洲

↑ (5) 前 往 海 邊 的 貨 櫃 碼 頭 路 南 入 口

昂船洲

↑ (6) 仍 然 位 於 青 沙 公 路 下 的 貨 櫃 碼 頭 路 南

昂船洲

↑ 對 岸 為 青 衣 以 及 大 嶼 山

昂船洲

↑ 橋 的 另 一 端 為 九 號 貨 櫃 碼 頭

昂船洲

↑ 右 邊 是 八 號 貨 櫃 碼 頭

昂船洲

↑ 藍 巴 勒 海 峽

昂船洲

↑ 夜 景

昂船洲

↑ 日 落

雖 然 全 劃 為 雙 黃 綫 , 不 過 , 呢 一 處 交 通 稀 疏 。 把 車 子 停 在 一 邊 也 不 算 太 過 份 。

2011 年 10 月 11 日
2013 年 11 月 2 日 更 新

divider
made by notepad
What's new
返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]