Pfigaron
暢 遊 香 港
九 肚 山

    擁 有 私 家 車 的 一 個 好 處 , 就 係 可 以 隨 時 隨 意 到 各 處 ( 當 然 受 客 觀 條 件 影 響 , 我 就 不 能 駕 駛 到 梅 窩 ) 。 人 生 難 免 會 遇 上 令 人 洩 氣 的 時 候 , 好 多 人 , 都 會 話 想 搵 個 地 方 靜 一 靜 。 不 過 , 靜 之 外 , 總 是 有 一 些 要 求 : 方 便 泊 車 、 近 車 位 、 年 中 無 休 、 有 個 位 坐 、 方 便 、 乾 淨 、 品 流 不 複 雜 , 最 好 重 有 個 洗 手 間 添 。 以 我 所 見 , 位 於 沙 田 九 肚 山 的 馬 鈴 徑 的 休 憩 花 園 , 可 以 都 滿 足 以 上 的 要 求 。

    九 肚 山 位 於 沙 田 邊 陲 , 為 區 內 的 豪 宅 地 段 , 樓 房 多 為 低 密 度 獨 立 屋 。 個 花 園 則 由 康 文 署 管 理 , 為 公 眾 地 方 。

地圖
如 何 前 往 ?
公 共 交 通 : 專 線 小 巴 第 66K 號 綫
自 行 駕 駛 : 由 大 埔 公 路 ( 馬 料 水 段 ) 轉 上 九 肚 山 路 , 第 二 個 路 口 ( 迴 旋 處 ) 右 轉 馬 鈴 徑 , 行 到 盡 頭 便 到 達

九肚山

↑ 公 園 外 設 有 十 多 個 咪 錶 停 車 位。

九肚山

↑ 公 園 正 門 , 門 口 旁 , 竹 樹 後 設 有 洗 手 間

九肚山

↑ 整 潔 的 公 園 , 遊 人 卻 甚 少 。 既 有 涼 亭 , 也 有 坐 椅 , 甚 為 鳥 語 花 香 。

九肚山

↑ 由 公 園 可 以 望 到 中 大

dot2009 年 7 月 16 日

divider
made by notepad
What's new
返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]