Pfigaron
暢 遊 香 港
荔 景

之 前 介 紹 的 遊 車 河 景 點 多 數 是 欣 賞 香 港 自 然 的 一 面 , 所 以 , 都 傾 向 遠 離 市 區 , 今 次 介 紹 一 個 貼 近 市 區 的 景 點 ── 荔 景 。

由 荔 枝 角 、 荔 灣 ( 美 孚 鐵 路 站 的 舊 名 稱 ) 以 及 荔 景 , 以 「 荔 」 字 而 冠 名 的 鐵 路 站 共 有 三 個 , 可 見 佔 地 之 廣 泛 。

呢 處 的 特 點 , 就 係 可 以 居 高 臨 下 欣 賞 晝 夜 都 車 水 馬 龍 的 葵 涌 貨 櫃 碼 頭 , 更 可 以 遠 眺 維 港 , 一 覽 香 港 的 繁 華 景 色 。

地圖
如 何 前 往 ?
公 共 交 通 : 專 線 小 巴 46M, 90M, 91, 91A 號
自 行 駕 駛 : 葵 涌 荔 枝 嶺 路 南 端 盡 頭 , 安 老 院 附 近 。

華泰路球場

↑ 位 於 華 泰 路 盡 頭 的 球 場 。 看 來 使 用 率 甚 低 。

公園

↑ 位 於 荔 枝 嶺 路 旁 , 安 老 院 對 面 的 公 園

瞭望台

↑ 公 園 的 瞭 望 台

維港景致

↑ 呢 一 處 位 於 荔 景 , 居 高 臨 下 , 可 以 飽 覽 葵 涌 貨 櫃 碼 頭 那 以 集 裝 箱 堆 砌 的 山 , 以 及 鋼 架 撑 起 如 巨 樹 般 。 大 型 貨 船 川 流 不 息 。 ↓
維港景致

如 果 想 補 給 的 話 , 不 遠 的 荔 崗 街 盡 頭 , 浩 景 臺 有 一 間 便 利 店 , 而 便 利 店 門 前 更 設 有 一 避 車 處 , 甚 為 方 便 駕 車 一 族 。

dot2008 年 9 月 19 日

divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]