Pfigaron
暢 遊 香 港
飛 鵝 山

  飛 鵝 山 是 九 龍 第 一 高 峰 ( 所 以 當 年 的 殖 民 者 將 山 命 名 為 Kowloon Peak ) , 座 落 於 九 龍 的 東 北 , 為 九 龍 、 沙 田 與 西 貢 三 區 的 分 水 嶺 。 從 港 島 往 九 龍 方 向 望 , 如 圓 錐 般 高 600 米 的 飛 鵝 山 從 來 都 是 最 矚 目 的 山 峰 。 除 此 之 外 , 飛 鵝 山 亦 係 香 港 少 數 容 許 駕 車 前 往 的 高 山 路 段 ( 另 外 兩 個 分 別 係 大 帽 山 以 及 扯 旗 山 ) , 所 以 , 飛 鵝 山 一 直 都 係 九 龍 區 遊 車 河 的 熱 點 。 而 要 駕 駛 登 上 飛 鵝 山 , 分 別 可 以 沿 飛 鵝 山 道 或 沙 田 坳 道 前 往 。

  飛 鵝 山 道 入 口 位 於 ( 舊 ) 清 水 灣 道 , 由 彩 虹 地 鐵 站 往 西 貢 上 斜 方 向 , 經 過 彩 雲 邨 和 德 望 學 校 之 後 , 略 為 再 向 前 便 抵 達 飛 鵝 山 道 路 口 。 在 交 通 燈 位 左 轉 進 入 飛 鵝 山 道 , 一 路 直 上 , 經 過 十 數 幢 平 房 之 後 就 見 飛 鵝 山 道 收 窄 , 車 輛 由 此 登 上 飛 鵝 山 。

飛鵝山道

↑ 清 水 灣 道 與 飛 鵝 山 道 路 口 , 由 九 龍 方 向 , 由 此 左 轉 進 入 飛 鵝 山 道

  由 於 此 坡 面 向 東 迎 風 坡 , 所 以 雨 水 充 沛 , 因 而 林 木 茂 盛 。 呢 段 飛 鵝 山 道 一 直 在 密 林 之 中 上 山 , 不 設 街 燈 , 環 境 仿 如 越 野 賽 車 般 。 晚 上 登 山 時 如 遇 上 濃 霧 , 則 應 減 慢 車 速 ,以 策 安 全 。 清 晨 時 份 亦 偶 有 晨 運 人 士 沿 路 登 山 , 司 機 亦 應 留 意 。

東望西貢

↑ 往 基 維 爾 營 通 道 , 天 氣 良 好 時 可 以 在 此 遠 眺 西 貢 半 島 群 山 、 以 及 萬 宜 水 庫 等 的 景 致


↑ 途 中 有 一 個 涼 亭 及 觀 景 台 , 居 高 臨 下 , 飽 覽 香 港 東 岸 的 群 山 。

  再 稍 前 駛 至 大 佬 山 警 崗 , 呢 段 路 面 較 為 寬 闊 , 可 以 容 許 泊 車 而 不 阻 礙 其 他 車 輛 通 過

  呢 處 是 居 高 臨 下 欣 賞 市 區 景 觀 的 最 佳 位 置 , 白 晝 與 黑 夜 皆 有 不 同 景 致 。 你 認 得 出 那 一 些 電 視 劇 / MV 曾 在 此 取 景 嗎 ? ( 其 中 一 個 答 案 : Twins 的 《 風 箏 與 風 》 ) 。

飛 鵝 山

↑ 氣 象 站

東望

↑ 往 東 回 望 飛 鵝 山 及 鯉 魚 門

南望

↑ ↓ 往 南 俯 瞰 市 區 , 更 可 遠 眺 大 嶼 山
南望

夜景

↑ 不 是 我 影 的 照 片 , 香 港 美 麗 的 夜 景

望西

↑ 西 望 獅 子 山 與 草 山

三岔路

↑ 飛 鵝 山 道 、 沙 田 坳 道 與 扎 山 道 交 匯 三 岔 路 口 , 設 有 數 個 泊 車 位 及 涼 亭 。 這 裏 也 是 居 高 臨 下 欣 賞 風 景 的 好 地 方 。

  扎 山 道 的 英 文 名 為 Jat’s Incline , 以 incline 一 詞 替 代 日 常 慣 用 的 Street 及 Road , 路 面 之 陡 斜 , 可 想 而 知 。 而 其 名 字 則 為 紀 念 開 山 闢 路 的 英 軍 隊 團 而 設 。

扎山道

↑ 為 於 德 望 學 校 正 門 的 扎 山 道 紀 念 碑 。 不 起 眼 的 碑 石 , 默 默 地 記 載 着 城 市 發 展 的 歷 史 。

  如 其 他 境 內 高 山 般 , 飛 鵝 山 上 的 天 氣 可 以 與 地 面 相 差 很 遠 。 地 面 風 平 浪 靜 之 際 , 在 山 上 可 能 正 刮 著 強 勁 的 北 風 , 在 濃 霧 / 密 雲 中 伸 手 不 見 五 指 , 溫 度 較 地 面 低 就 更 不 在 話 下 。 經 驗 之 談 , 如 果 從 九 龍 可 以 清 楚 看 到 山 上 的 雷 達 站 燈 光 時 , 山 上 的 天 氣 應 該 不 太 差 。 如 果 密 雲 遮 蓋 了 山 頂 時 , 登 山 就 要 有 心 理 準 備 了 。

  請 參 考 另 文 沙 田 坳

dot2007 年 8 月 8 日

dot2014 年 8 月 24 日 更新

divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]