Pfigaron
暢 遊 香 港
馬 鞍 山

    在 馬 鞍 山 新 市 鎮 發 展 之 前 , 馬 鞍 山 村 曾 經 係 一 個 人 口 眾 多 的 村 落 。 當 時 因 開 採 鐵 礦 之 便 , 馬 鞍 山 村 人 口 曾 經 多 達 數 千 人 。 隨 著 鐵 礦 於 70 年 代 停 止 運 作 , 馬 鞍 山 村 歸 於 平 淡 , 而 人 口 於 近 年 亦 流 往 市 區 , 令 馬 鞍 山 村 幾 乎 只 餘 下 老 人 家 。

如 何 前 往 ?

    在 馬 鞍 山 新 市 鎮 , 馬 鞍 山 路 與 恆 康 街 交 界 有 一 個 迴 旋 處 , 在 恆 康 街 的 對 面 為 馬 鞍 山 村 路 , 沿 路 直 上 便 可 到 達 。 根 據 文 獻 , 呢 條 路 於 戰 前 曾 經 喚 作 Iron Mine road , 在 近 年 的 地 圖 則 標 示 為 良 友 路 , 運 輸 署 則 稱 之 謂 馬 鞍 山 村 通 道 。 如 何 也 好, 就 是 全 程 單 線 雙 程 的 非 標 準 道 路 。 隨 著 馬 鞍 山 繞 道 工 程 展 開 , 附 近 的 山 嘴 需 削 去 以 便 建 築 寬 闊 的 公 路 。 近 迴 旋 處 一 段 的 路 已 重 新 定 綫 及 按 標 準 重 新 興 建 , 並 命 名 為 馬 鞍 山 村 路 。

    公 共 交 通 方 面 , 可 以 於 耀 安 邨 乘 坐 NR84 號 居 民 巴 士 服 務 。

馬鞍山村路盡頭

↑ 馬 鞍 山 村 路 的 盡 道 為 另 一 細 小 的 迴 旋 處 , 緊 接 著 舊 有 的 村 路 。 如 前 說 , 村 路 為 單 綫 雙 程 的 非 標 準 道 路 , 左 旁 為 引 水 道 , 駕 駛 時 要 小 心 。

馬鞍山亭

↑ 由 康 文 署 管 理 的 馬 鞍 山 亭 , 於 馬 鞍 山 山 腰 遠 眺 馬 鞍 山 新 市 鎮

馬鞍山郊遊設施

↑ 馬 鞍 山 郊 遊 設 施 , 園 外 設 有 ↓ 停 車 場 、 燒 烤 爐 及 洗 手 間 。 不 失 為 燒 烤 的 好 去 處 。
馬鞍山郊遊設施

馬鞍山郊遊設施

dot2007 年 4 月 11 日

divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]