Pfigaron
暢 遊 香 港
沙 田 獅 子 亭

    沙 田 獅 子 亭 位 於 火 炭 的 穗 禾 路 盡 頭 , 半 山 上 的 一 個 觀 景 台 。 前 往 的 方 法 十 分 簡 單 , 在 火 炭 沿 穗 禾 路 上 斜 走 至 盡 頭 便 到 。 穗 禾 路 為 依 標 準 興 建 的 雙 綫 雙 程 道 路 , 與 之 前 介 紹 的 非 標 準 道 路 , 實 在 易 行 得 多 , 即 使 是 新 手 也 不 會 遇 上 大 問 題 。

穗禾路盡頭

↑ 穗 禾 路 盡 頭 , 附 近 為 沙 田 區 的 低 密 度 平 房 , 小 巴 總 站 以 及 數 個 泊 車 位 。 也 設 有 休 憩 處 。

    下 車 後 , 沿 水 泥 小 路 步 行 不 用 一 分 鐘 便 可 到 達 沙 田 獅 子 亭 。

沙田獅子亭

↑ 沙 田 獅 子 亭 外 貌 , 建 於 80 年 代 , 據 說 曾 為 沙 田 十 景 之 一 。

沙田景色

↑ 由 獅 子 亭 可 以 俯 瞰 沙 田 的 景 色 。 相 信 此 處 的 夜 景 也 不 錯 。

dot2007 年 3 月 23 日

divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous pageMain pageRight arrow, next page
[ English ]