Pfigaron
暢 遊 香 港
青 龍 公 園

青 龍 公 園

    青 龍 公 園 位 於 掃 管 笏 瑜 翠 街 的 盡 頭 , 雖 然 係 康 文 署 管 理 的 公 園 , 但 是 , 由 於 位 處 海 邊 , 前 臨 沙 灘 , 環 境 十 分 清 幽 而 坐 擁 無 敵 海 景 , 可 遠 眺 彼 岸 大 嶼 山 、 機 場 以 及 東 涌 的 景 色 。 再 加 上 遊 人 並 不 太 多 , 係 青 山 公 路 沿 線 遊 車 河 的 好 去 處 呢 。

青龍公園所在地
地 圖

    如 何 前 往 ?

    由 青 山 公 路 大 欖 段 , 在 黃 金 海 岸 附 近 轉 入 青 龍 路 , 再 左 轉 入 瑜 翠 街 。

瑜翠街

↑ 瑜 翠 街 的 盡 頭 , 雖 然 沒 有 設 立 正 式 泊 車 位 , 不 過 既 然 不 是 停 車 限 制 區 , 也 路 闊 車 疏 , 停 泊 一 會 兒 也 不 算 太 過 份 。

公園廣場

↑ 公 園 的 中 心 小 廣 場 。

石牆

↑ 最 盡 頭 為 一 石 牆 , 跨 過 即 為 沙 灘 。

左

↑ 向 左 望 為 沙 灘 , 景 致 開 揚 。

右

↑ 右 方 為 高 級 住 宅 。

綠樹林蔭

↑ 公 園 內 綠 葉 成 蔭 , 景 色 幽 美 。

    我 認 為 青 龍 公 園 是 一 個 十 分 美 麗 的 公 園 , 環 境 整 潔 幽 靜 , 十 分 難 能 可 貴 。 離 開 青 龍 公 園 , 沿 之 前 行 經 的 青 龍 街 一 直 往 前 , 駛 過 海 堤 便 可 到 達 龍 珠 半 島 。 而 這 海 堤 也 是 十 分 特 別 的 行 車 路 , 相 信 是 香 港 獨 一 無 二 的 。

車路堤壩

↑ 附 近 前 往 龍 珠 島 的 行 車 堤 壩 。

2006 年 6 月 13 日

crowded divider
made by notepad 返 回 暢 遊 香 港 分 頁
Left arrow, previous page, 大潭篤Main pageRight arrow, next page, 掃管笏
[ English ]