Pfigaron
網 路 書 籤

  人 的 相 識 係 緣 份 , 在 茫 茫 無 邊 無 際 又 無 形 的 網 路 上 遇 到 有 用 / 喜 歡 的 網 站 , 亦 都 係 緣 份 。 以 下 的 網 站 , 一 部 份 甚 為 實 用 提 供 即 時 有 用 的 資 訊 ; 另 一 些 則 內 容 吸 引 , 我 會 定 期 瀏 覽 。 或 者 未 知 的 一 方 , 也 有 網 頁 連 上 呢 個 網 站 吧 。

網 站
 • 香 港 特 別 行 政 區 政 府
 • 香 港 特 區 政 府 的 入 門 網 站
 • 地 下 天 文 台
 • 為 業 餘 氣 象 愛 好 者 而 設 的 即 時 天 氣 資 料 網 站
 • 常 用 網 址
 • 包 羅 萬 有 分 門 別 類 的 網 路 轉 車 站
 • 維 基 百 科
 • 網 上 百 科 全 書 , 輕 易 可 尋 找 答 案 。
 • 香 港 地 方
 • 介 紹 香 港 的 地 方 、 街 道 以 及 建 築 物 。 內 容 豐 富 。
 • 載 酒 行
 • 曾 經 係 內 容 豐 富 的 個 人 網 頁
 • 我 是 一 隻 貓
 • 另 一 個 個 人 網 頁 , 網 主 愛 好 拍 攝 , 也 愛 寫 感 性 的 散 文
 • P&P 自 由 學 社
 • 與 我 也 有 共 同 興 趣 , 介 紹 香 港 的 好 去 處 。
 • 山 野 落 逍 遙
 • 介 紹 香 港 遠 足 好 去 處 。
 • 香 港 山 水
 • 亦 是 介 紹 香 港 遠 足 好 去 處 。
 • 思 存 ‧ 記 憶 回 收 筒
 • 網 主 應 曾 經 係 內 地 人 , 現 在 是 徹 頭 徹 尾 的 香 港 人 ( 即 係 與 我 們 很 多 的 上 一 代 一 樣 ) 。 很 多 時 對 我 們 已 麻 痺 的 事 情 , 從 呢 處 輕 鬆 幽 默 的 字 裏 行 間 , 或 者 可 以 看 到 另 一 些 觀 點 。 除 此 之 外 , 一 些 我 日 常 遇 上 的 情 感 , 恰 巧 給 網 主 握 要 貼 切 地 寫 下 來 , 你 也 可 以 試 試 會 否 有 呢 種 感 覺
 • 《 文 訊 》
 • 公 務 員 事 務 局 法 定 語 文 事 務 部 出 版 的 通 訊 , 是 增 加 中 英 文 知 識 的 好 讀 物

  2006 年 6 月 12 日

  crowded divider
  made by notepad 主頁 Main page Chinese